Meteen naar de inhoud

Notulen

Zon over hekje bij gemaal naast sportveld

Algemene ledenvergadering 13 maart 2023

Verslag Algemene Leden Vergadering Dorpsbelangen Hellum13 maart 2023 in het dorpshuis Tonegido Aanwezig: voltallige bestuur; Henk de Haan (voorzitter), Henk Jan van der Sluis (secretaris), Ivonne Loer (penningmeester), Yoka Bartels, Elbert Leqlerc, Harry Goren, Simon Niehof en Sarah Hielema.Kascommissie: Bertus Sibon en Jan BörgerWebmaster: Jeroen MaathuisOverige leden: 38 Opening 20:00:… Lees verder »Algemene ledenvergadering 13 maart 2023

Zon over hekje bij gemaal naast sportveld

Algemene ledenvergadering 6 oktober 2022

Verslag Algemene Leden Vergadering Dorpsbelangen Hellum6 oktober 2022 in het dorpshuis TONEGIDO Jan Borger en Jan Hendrik Greven krijgen daarna een afscheidscadeau

Notulen jaarvergadering 21-03-2019

Aanwezig: 18 leden (zie presentielijst).Afwezig m.k.: de heer Renkema, de heer Sibon en Wilma Koetje. Opening: De voorzitter heet een ieder welkom en wijst op de verduurzaming vanDorpsbelangen; de notulen zijn alleen digitaal beschikbaar. Notulen algemene jaarvergadering 15-03-2017Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de notulist. Ingekomen… Lees verder »Notulen jaarvergadering 21-03-2019