Meteen naar de inhoud

Algemene ledenvergadering 13 maart 2023

Dit is een concept van de notulen!

De notulen van deze algemene ledenvergadering moeten nog goedgekeurd worden.

Verslag Algemene Leden Vergadering Dorpsbelangen Hellum
13 maart 2023 in het dorpshuis Tonegido

Aanwezig: voltallige bestuur; Henk de Haan (voorzitter), Henk Jan van der Sluis (secretaris), Ivonne Loer (penningmeester), Yoka Bartels, Elbert Leqlerc, Harry Goren, Simon Niehof en Sarah Hielema.
Kascommissie: Bertus Sibon en Jan Börger
Webmaster: Jeroen Maathuis
Overige leden: 38

Opening 20:00: voorzitter heet allen welkom.

 • Notulen ALV september 2022; worden goedgekeurd na het advies van Jeroen dat er beter geen getallen kunnen worden genoemd over het aantal aansluitingen glasvezel buitengebied.
 • Jaarverslag bestuursactiviteiten wordt gepresenteerd door Siemon met een power point en betreft de bestuursvergaderingen, diverse georganiseerde activiteiten in/bij het dorpshuis (o.a., dorpscafe, Stamtoavel, sinterklaas, oliebollen bakken etc.) kinderdisco, kinderspeeldagen, oud papier, de glasvezelactie, de tegen windmolens actie en verder een opsomming van deelname van het bestuur aan diverse externe activiteiten en vergaderingen zoals het 6 Schildmeer dorpen overleg met de daaruit voortvloeiende activiteiten werkgroepen energietransitie, vrije tijd economie, versterking aardbeving, dorps- en omgevingsvisie en oprichting gebiedscoöperatie.
  Daarnaast ook diverse vormen van overleg met de gemeente (over straatmeubulair mededelingenbord etc). Minder zichtbaar: Subsidies aanvragen, (hondenpoepzakjes verversen, nieuwsbrieven maken, contacten met Dorpshuis en de Ent besturen,
 • Verslag diverse werkgroepen: Geert timmer doet verslag van de werkgroep begraafplaats kerkhof en monument en van het committee 4 mei met daarbij de dringende oproep om nieuwe leden voor deze commissies te werven.
  Marinka Koster doet verslag van de activiteiten en de plannen van de ACH.
 • Financieel verslag en verslag kascommissie door Bertus Sibon (aftredend) en Jan Börger. De instandhoudingssubsidie van 2022 (€ 3000) blijkt vorig jaar niet te zijn uitgekeerd en Ivonne meldt dat ze daarover inmiddels contact heeft gezocht met de gebiedscoördinator. De kas wordt goedgekeurd en aan de penningmeester wordt decharge verleend. De noodzaak voor het verzekeringen van eigendommen van dorpsbelangen komt aan de orde. die eigendommen zijn 4 mei monument Parel van de Woldstreek, meterkast sportveld, lantaarnpaal sportveld, 2 doelen sportveld, tegelpad langs sportveld Ommetjes met routeborden, 3 bankjes, 2 bruggen, de ontmoetingsplek Haansvaart, Historische wandeling borden, Grasmaaier Ferres, AED, Voorraadje boeken Hellum, geluidsinstallatiemet 2 speakers en microfoon,2 lichtstrengen voor kerstboom, 2 maal verlichting brugleuning, bordjes/zakjes voor honden poep. Wie wordt de eigenaar van ontmoetingsplek de Grietje, en moet deze ook verzekerd worden?
 • Bestuursleden: Ivonne en Yoka worden herkozen. Naar nieuwe bestuurs- en of werkgroepleden wordt gezocht.
 • Er wordt een plan gepresenteerd voor het maken en opening van een drijvende ontmoetingsplek in de Haansvaart op 6 mei en voor een coöperatiedag op 11 mei georganiseerd door de Hanzehogeschool Groningen met hulp van de inwoners van Hellum.
 • Themabespreking: Het maken van Dorps- en wijkplannen. Ook de gemeente Midden-Groningen is het afgelopen jaar begonnen met het uitwerken van de landelijke opdracht om de burger meer te betrekken bij het bestuur. Tot nu toe waren de meeste dorpsverenigingen vooral opgericht om gemeenschappelijke activiteiten in hun dorp te organiseren. Dat lijkt te veranderen en een grotere betrokkenheid bij het gemeentelijk bestuurd wordt gevraagd. Daarbij is er de komende jaren veel geld beschikbaar uit het NPG ook voor Hellum. Bewoners kunnen invloed hebben op de besteding hiervan.
  Hellum gaat plannen maken in samenwerking met de 6 Schildmeerdorpen en daarbij is het van belang dat Hellum duidelijk van zich laat horen. NPG gelden. De financiering voor 5 jaar. Voor elk dorp apart is gereserveerd €12000 ten behoeve van ondersteuning door bv een projectleider of adviseur.
  Dit mag ook voor gezamenlijke ondersteuning worden ingezet maar wordt per dorp beschikbaar gesteld. Voor ieder dorp is er dan ook nog € 20000 voor een specifiek project of plan in dat dorp. Voor de 6 Schildmeerdorpen samen is beschikbaar een pot voor grote projecten van totaal € 490.000 voor 5 jaar.
  Max €200.000,- voor 1 dorp/wijk. Eventueel kan dit geld ook gebruikt worden als co-financiering bij andere subsidies dus stapelen van subsidies is mogelijk. Van belang is dat d gelden ingezet worden voor structurele verbeteringen en niet alleen voor de sier als een soort doekje voor het bloeden tgv de aardbevingsschade. Ondersteuning door leerlingen en leerkrachten van de Hanzehogeschool (IWP Groeningen) is mogelijk maar de inzet van hun specialisten en deskundigen is niet kosteloos. Vanuit de dorpsverenigingen zal een commissie/stuurgroep moeten worden ingesteld om de inkomsten, uitgaven en verdeling van de kosten in de gaten te houden.
 • Afsluiting om 22:00 met gratis borrel na

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Abonneer
Laat het weten als er

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Dorpsvisie enquête
Wat vind u van het dorp? Wat kan beter? Wat is goed?
Helpt u ons mee om een dorpsvisie te maken? Vul de enquête in en maak kans op mooie waardebonnen!

X