Meteen naar de inhoud

Privacybeleid

Dit is een privacyverklaring van de Vereniging Dorpsbelangen Hellum, gevestigd te Hellum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40026571. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  lid wordt
(b)  zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement
(c)  zich aanmeldt voor de nieuwsbrief

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam, adres, e-mailadres.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

(a)  het lidmaatschap te effectueren
(b)  nieuwsbrieven te verzenden
(c)  contact met u op te nemen en te onderhouden
(d) de dienstverlening te verbeteren ; de website te optimaliseren

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Henk Jan van der Sluis, Menoldalaan 12, 9627 PS Hellum of via  voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Vereniging Dorpsbelangen Hellum.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan de volgende derden: 

(a)  Een activiteiten commissie of buurtvereniging in Hellum
(b)  Aan de vereniging dorpsbelangen gelieerde werkgroepjes in Hellum.

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten in de openbare ruimte publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk bezwaar aantekent .

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Dorpsvisie enquête
Wat vind u van het dorp? Wat kan beter? Wat is goed?
Helpt u ons mee om een dorpsvisie te maken? Vul de enquête in en maak kans op mooie waardebonnen!

X