Meteen naar de inhoud

Stichting Haansvaart

De Haansvaart is het kanaal gelegen ± 100 meter ten westen van de kerk. Het diende vroeger voor het vervoer van meststoffen, turf, grond, en landbouwproducten van en naar Hellum via het Schilmeer. In 1866 heeft landbouwer Hindrik de Haan de sluis gebouwd om dit transport mogelijk te maken. In 1909 is de sluis nog een keer hersteld en recent is hij geheel gerestaureerd.

Men was ooit van plan de sluis dicht te gooien. Door een redding van de familie ter Veer is de sluis blijven bestaan. In de stichting participeert ook de Vereniging Dorpsbelangen Hellum. De sluis is na de restauratie overgedragen aan het Waterschap.

Inmiddels is ook de kademuur bij de zwaaikom gerestaureerd mede dankzij een subsidie van €125.000,- waarvoor de Vereniging Dorpsbelangen zich voor heeft ingespannen. Daarnaast worden er twee loopbruggen over de Haansvaart en zijtak geplaatst.

Grote wens blijft een verbinding via de Haansvaart en de sluis naar het Schildmeer.

Locatie

Kanaal “Haansvaart”
Tussen Hoofdweg 36 en Hoofdweg 42
Hellum

Secretariaat

dhr. Ruud Drenth
Hoofdweg 46
9615 AG Kolham
0598-391699