Meteen naar de inhoud

Terminologie

Op deze pagina staan diverse termen die in relatie tot internet en glasvezel gebruikt worden. In de uitleg bij de termen kunnen andere termen genoemd worden. Veelal is zo’n term een link naar de uitleg van die term elders op de pagina.

Mocht er een term missen in dit overzicht en graag hier aan toegevoegd willen zien, of is bepaalde uitleg toch niet helemaal duidelijk, stuurt u dan een e-mail naar de webmaster op .

0 – 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

2,4 GHz

Radiofrequentie waarop wifi doorgaans werkt. Tegenwoordig wordt ook vaak 5 GHz gebruikt. Bij de nieuwste 802.11 subprotocollen soms zelfs 6 GHz.

5 GHz

Radiofrequentie waarop wifi kan werken. Wordt vaak in combinatie met 2,4 GHz gebruikt. Bij de nieuwste 802.11 subprotocollen wordt soms zelfs 6 GHz gebruikt.

6 GHz

Radiofrequentie waarop wifi bij de nieuwste 802.11 subprotocollen soms werkt. Normaal werkt wifi vaak op 2,4 GHz en wordt daarbij vaak aangevuld met wifi op 5 GHz.

802.11

Een communicatieprotocol zoals vastgelegd door IEEE voor communicatie via wifi. Het protocol heeft diverse subprotocollen die ieder de technische manier van communiceren beschrijven. Te denken valt hierbij aan beveiliging en snelheid. Het is is ooit begonnen met het 802.1b, 802.11g (2,4 GHz) en 802.11a (5 GHz) protocol. 802.11n (2,4 GHz) en 802.11ac (2,4 GHz + 5 GHz) zijn nieuwere bekendere protocollen.

Meer informatie: Wikipedia – IEEE 802.11

Accesspoint

Ook wel Wireless access point of WAP genoemd. Dit is een apparaat dat het mogelijk maakt om een bedrade netwerkverbinding uit te breiden naar een draadloze verbinding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het IEEE 802.11 protocol en vaak met WPA, WPA2 of WPA3 encryptie. Losee accesspoints komt u niet veel meer tegen. Doorgaans is de functie van accesspoint geïntegreerd in een modem of router.

AON

AON is de afkorting van Active Optical Network. Dit is een type glasvezelnetwerk dat het mogelijk maakt om een eindpunt rechtstreeks te bedienen met een apparaat dat zijn eigen stroomvoorziening heeft.

Om het wat meer te visualiseren: wanneer een glasvezelnetwerk de PON structuur gebruikt gaat er vanuit de centrale 1 glasvezel rechtstreeks naar de huisaansluiting. Onderweg wordt deze glasvezel dus niet zoals bij PON opgesplitst naar meerdere huisaansluitingen. Dit betekent dat al die huisaansluitingen hun eigen lichtsignaal krijgen. Bij de huisaansluiting hoeft dan ook geen apparaat geplaatst worden om het juiste stukje licht uit het signaal te filteren die bedoeld is voor 1 specifieke huisaansluiting, omdat het lichtsignaal niet met andere huisaansluitingen gedeeld wordt.

Het nadeel van AON is dat de glasvezel van elke huisaansluiting helemaal tot aan de centrale (PoP) moet worden aangelegd. Dit maakt de aanleg van een AON netwerk duurder dan de aanleg van een PON netwerk. Het voordeel is dat iedere glasvezelverbinding zijn eigen lichtsignaal heeft. Dit maakt het mogelijk om verschillende bedrijven met verschillende apparatuur een lichtsignaal door de glasvezelkabel te laten sturen zonder dat andere huisaansluitingen daar last van hebben. En in theorie is het in de toekomst makkelijker veel hogere snelheden over de glasvezellijn te laten gaan dan bij PON. In de praktijk zult u dat verschil bij een thuisaansluiting niet zo snel merken.

Een belichter van een AON lijn kan er voor kiezen om in de POP (centrale) alsnog apparatuur te plaatsen die een PON, GPON of XGS-PON signaal uitstuurt. Deze verbinding wordt echter pas binnen de centrale gedeeld ipv tussen de centrale en aansluitadres. Dit heeft als voordeel dat wanneer dat in de toekomst mogelijk is van de aansluiting alsnog een volledig AON lijn kan worden gemaakt.

Belichter

Het bedrijf die het lichtsignaal in de centrale naar uw huis stuurt. Bij AON-netwerken kan een bedrijf eigen apparatuur in de wijkcentrale plaatsen waarop de glasvezel van uw woning kan worden aangesloten. Zo’n bedrijf huurt dus bij een netwerkbeheerder zoals ViberQ een stukje ruimte in de wijkcentrale hier voor.

Bij XGS-PON– / GPON-netwerken wordt het lichtsignaal met meerdere aansluitadressen gedeeld en kan er dus in de centrale geen andere belichter worden aangesloten voor verschillende adressen in het zelfde gebied. De netwerkbeheerder zal dan dus ook de belichter zijn. Dit is het geval bij het netwerk van Delta Netwerk.

Een belichter bij een AON netwerk kan er wel voor kiezen om in de centrale PON, GPON of XGS-PON apparatuur te plaatsen en het signaal als zodoende uit te sturen. Bij een AON netwerk tussen centrale en aansluitadres is echter de optie altijd aanwezig om in de toekomst de glasvezel van PON naar volledig AON om te zetten. Deze mogelijkheid bestaat niet wanneer het complete netwerk als als PON, GPON of XGS-PON aangelegd zou zijn geweest.

CAI

Centrale Antenne Inrichting. Een televisienetwerk voor een buurt / regio met 1 centrale ontvangstplek van alle televisiesignalen dat via een netwerk naar alle aangesloten TV’s gedistribueerd wordt. Het netwerk van Ziggo is min of meer een voorbeeld van een CAI-netwerk.

DOCSIS

Afkorting voor Data Over Cable Service Interface Specification. De techniek die kabelinternet gebruikt voor de communicatie tussen de wijkkast en je kabelmodem in huis. Met DOCSIS 4.0 zijn theoretisch gezien snelheden van 10 Gbps synchroon mogelijk. In de praktijk betekent dat er FM-zenders en TV-zenders van het kabelsignaal moeten verdwijnen om voldoende ruimte te maken voor deze internetsnelheden.

Bronnen: Wikipedia – Data Over Cable Service Interface Specification

Download

Alle data die vanaf het internet naar uw computer wordt verstuurd.

Draadloos netwerk

Zie Wifi.

DVB-C

De afkorting DVB staat voor Digital Video Broadcasting. De C in DVB-C staat Cable. Het is een digitaal protocol om digitale televisie over een coax-kabel naar uw TV te sturen. In dit geval is het signaal afkomstig van een kabeltelevisienetwerk (CAI).

Bron / meer informatie: Wikipedia – Digital Video Broadcasting

DVB-S / DVB-S2

De afkorting DVB staat voor Digital Video Broadcasting. De S in DVB-S staat Satellite. Het is een digitaal protocol om digitale televisie over een coax-kabel naar uw TV te sturen. In dit geval is het signaal afkomstig van een satellietverbinding.

Bron / meer informatie: Wikipedia – Digital Video Broadcasting

DVB-T / DVB-T2

De afkorting DVB staat voor Digital Video Broadcasting. De T in DVB-T staat Terrestrial. Het is een digitaal protocol om digitale televisie via de lucht naar uw TV te sturen. De 2 in DVB-T2 staat voor de 2e versie van het protocol.

Bron / meer informatie: Wikipedia – Digital Video Broadcasting

DSL

Afkorting voor Digital Subscriber Line. Dit is de techniek die gebruikt wordt over een reguliere telefoonlijn om internet mogelijk te maken tussen de telefooncentrale en de DSL-modem bij u in huis. Bekende vormen van DSL zijn ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line, tot 12 Mbps download snelheid en tot 2 Mbps uploadsnelheid) en VDSL2 (Very-high-bitrate Digital Subscriber Line, tot 100 Mbps download snelheid en tot 20 Mbps upload snelheid).

Het signaal bestaan naast het signaal om regulier te kunnen telefoneren. Een DSL-splitter maakt dit mogelijk. Gebruikt u de DSL-splitter niet dan zult u een enorme ruis horen door uw telefoongesprek heen. In een tijdperk waar telefoneren digitaal via VoIP gaat worden DSL-splitters haast niet meer gebruikt, omdat de telefoon op de DSL-modem wordt aangesloten.

Bronnen: Wikipedia – VDSL

Encryptie

Deze uitleg wordt binnenkort geschreven.

Ethernet

Een specificatie (IEEE 802.3) die beschrijft hoe computers met elkaar kunnen communiceren qua datadrager. Meestal wordt ethernet in adem genoemd met netwerkkabels, alhoewel dit niet per se zo hoeft te zijn.

De ethernet specificatie beschrijft vooral de overdrachtssnelheid over verschillende dragers. Een paar bekende voorbeelden zijn 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T en 2.5GBASE-T welke respectievelijk aangeven dat er snelheden van 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps en 2,5 Gbps over UTP CAT5E kan worden gehaald.

Bron / meer informatie: Wikipedia – Ethernet

Firewall

Bij de term firewall kan de benaming bijna letterlijk genomen worden. Een firewall is een apparaat of stukje software dat een soort muur opwerpt tussen 2 netwerken waarbij het ene netwerk beschermd wordt tegen misbruik vanuit het andere netwerk. In het geval van consumenten internetaansluitingen bied een firewall bescherming tegen misbruik vanaf het internet naar het thuisnetwerk.

Bron / meer informatie: Wikipedia – Firewall

FTP

FTP kan 2 betekenissen hebben:

  • File transfer protocol
    Een manier om bestanden van de ene computer naar de andere computer over te zenden via het internet.
  • Foiled Twisted Pair
    Dit is een netwerkkabel zoals UTP, maar dan met een schild om de aderbundel heen om extra te beschermen tegen overspraak tussen de aders en omgeving (elektromagnetische interferentie).

Bronnen / meer informatie: Wikipedia – File transfer protocol, Wikipedia – Getwist paar

FTU

Fiber Termination Unit. Een passief plastic doosje in huis waar de glasvezel die van buiten je huis komt in afgemonteerd wordt. De FTU bestaat uit een grondplaat en een patchcover. Maak dit doosje niet zelf open, want de kans is reëel aanwezig dat je de glasvezel beschadigd en dit is moeilijk te herstellen door een monteur. Laat staan door uzelf.

Fiber Termination Unit
Fiber Termination Unit. Bron: Freedom community
(klik voor vergroting)

Bron / meer informatie: Freedom community – Terminologie rondom glasvezel

Gbps

Gigabit per seconde. Snelheidsaanduiding van een netwerkverbinding. DSL-netwerken kunnen 12 tot 100 Mbps halen. Kabelinternet momenteel rond de 500 Mbps. Uitgedrukt in Gbps is respectievelijk 0,012, 0,1 en 0,5 Gbps.

GPON

Zie voor de complete uitleg: PON. GPON is de gigabit versie hier van. GPON staat dan ook voor Gigabit Passive Optical Network. Voor uitleg over gigabit: zie Gbps.

IEEE

IEEE is de afkorting van Institute of Electrical and Electronics Engineers. De IEEE is een grote vereniging op het gebied van elektronicaprofessionals. Uit deze vereniging komen meerdere standaarden op lektronicagebied naar voren. Een bekende standaard van IEEE is 802.11: de standaard voor wifi.

Bron / meer informatie: Wikipedia – Institute of Electrical and Electronics Engineers

Internetprovider

Zie ISP.

IP

Dit is de afkorting voor Internet Protocol. Dit is een afgesproken communicatiewijze waardoor netwerk-/internetapparaten elkaar in het netwerk waar ze zich in bevinden weten te vinden. Hier voor worden IP-adressen gebruikt.

IP-adres

Een digitaal huisadres binnen een netwerk. Aan de hand van dit digitale huisadres kunnen netwerkapparaten elkaar vinden.

Binnen IPv4-netwerken is het gebruikelijk dat men in het thuisnetwerk een eigen reeks IP-adressen heeft die alleen in dat thuisnetwerk zichtbaar is. Vaak is dit een netwerkadres in de vorm van 192.167.178.x of 10.0.0.x waarbij de x een getal van 1 t/m 254 kan zijn. Aan de internetkant van de router heeft men dan een totaal ander IP-adres die publiekelijk aangesproken kan worden. De router maakt een vertaalslag in de communicatie tussen deze 2 soorten IP-adressen.

Binnen IPv6-netwerken is het gebruikelijk dat elk apparaat in het thuisnetwerk zijn eigen publiekelijke IPV6-adres krijgt. IPv6-adressen zien er anders uit en kunnen veel langer zijn zoals bijvoorbeeld 2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344.

IPv4

IPv4 staat voor Internet Protocol versie 4. IPv4 is min of meer de basis van het internet en thuisnetwerken zoals we die nu kennen. Een IPV4-adres (zie ook uitleg bij IP-adres) is een adres die er uit ziet als 4 getallen van 0 tot 255. Een aantal daar van hebben een speciale betekenis zoals 192.168.x.x en 10.0.0.x die gebruikt worden voor thuisnetwerken.

Meer informatie: Wikipedia – Internet Protocol versie 4

IPv6

IPv6 is een soort van opvolger van IPv4. Het is geen complete vervanger aangezien het niet compatibel is met IPv4. Alle IPv4-adressen raakten op en dat zorgt er voor dat over de hele wereld meer en meer mensen en bedrijven moeilijk tot niet aangesloten kunnen worden op het internet. IPv6 bied de mogelijk om enorm veel meer IP-adressen aan te maken en dus iedereen een eigen IP-adres te geven. In sommige regio’s gaat het in gebruik nemen van IPv6 slecht waardoor mensen die geen IPv4-adres meer kunnen krijgen delen van het internet niet kunnen bereiken.

Een IPv6-adres (zie ook uitleg bij IP-adres) is veel langer dan bij een IPv4-adres. Een voorbeeld is 2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344. Elk apparaat op een IPv6-netwerk krijgt zijn eigen publiekelijke IPv6-adres die in de basis rechtstreeks bereikbaar is vanaf het internet.

Meer informatie: Wikipedia – Internet Protocol versie 6

IPTV

Internet Protocol TeleVision. Een verzamelnaam voor digitaal televisie kijken via het internet. Hier voor is altijd een settopbox nodig om het via internet verstuurde televisiesignaal om te zetten in een beeldsignaal dat de TV begrijpt.

ISP

Internet Service Provider. De internetprovider / internetaanbieder. Het bedrijf dat internetdiensten aanbied. Niet te verwarren met de netwerkbeheerder zoals Delta Netwerk en ViberQ.

LAN

Local Area Network. De officiële benaming voor een computernetwerk.

Meer details: Wikipedia – Local area network

LC/APC

Soort aansluiting van een glasvezelkabel. Dunnere blauw gekleurde stekker. Punt geslepen in een hoek van 8 graden. Niet aansluiten op een PC verbinding! Zie ook Soorten glasvezelstekkers.

Bron: Freedom community – Terminologie rondom glasvezel

LC/PC

Soort aansluiting van een glasvezelkabel. Dunnere blauw gekleurde stekker. Bol geslepen punt. Niet aansluiten op een APC verbinding! Zie ook Soorten glasvezelstekkers.

Bron: Freedom community – Terminologie rondom glasvezel

Mantelbuis

Een buis waar meerdere glasvezelkabels door heen worden geblazen. Zo blijven de glasvezelkabels gebundeld en veilig.

Mbps

Megabits per seconde. Snelheidsaanduiding van een netwerkverbinding. DSL-netwerken kunnen 12 tot 100 Mbps halen. Kabelinternet momenteel rond de 500 Mbps. Glasvezel kan momenteel veelal 1 Gbps halen en uitgedrukt in Mbps is dat 1000 Mbps.

Modem

Bij glasvezel heb je geen modem. Een modem moet een signaal aanpassen om het te kunnen sturen over een drager die dat signaal gesproken niet aan kan (zoals bij een DSL-signaal over een telefoonlijn). Hier heeft glasvezel geen last van. Aan de verzendende kant wordt er een netwerksignaal gestuurd en aan de ontvangende kant ook ontvangen. Het enige wat er gebeurd is dat dit signaal wordt omgezet tussen een lichtsignaal en een elektrisch signaal. Dit wordt door zogenaamde media converters gedaan.

De meeste apparaten zoals wij die kennen als modem zijn ook router, firewall en accesspoint tegelijk.

Media converter

Apparaat dat het elektrische netwerksignaal van een netwerkkabel naar een netwerksignaal via licht omzet. Aan de andere kant van de glasvezel gebeurt dit in omgekeerde richting.

Voorbeeld van een Media Converter
Voorbeeld van een Media Converter. Bron: Freedom community
(klik voor vergroting)

Netwerkbeheerder / netwerkaanbieder

Een bedrijf dat het netwerk aanlegt en beheert, maar daar overheen zelf geen internetdiensten aanbied. Voorbeelden zijn Delta Netwerk, ViberQ en Glaspoort.

Netwerkkabel

Het soort kabel dat wordt aangesloten tussen een modem/router/switch en een ander netwerkapparaat zoals een computer, smart-TV, spelcomputer, etc. Een veel voorkomende en erg stabiele verbindingsvorm. Netwerkkabels zijn er in verschillende soorten. Het meest gebruikte in huizen is UTP, maar andere varianten zijn FTP en SFTP.

Switch met aangesloten netwerkkabels
Switch met aangesloten netwerkkabels. Foto: Jeroen Maathuis
(klik voor een vergroting)

NTU

Network Termination Unit. Een type media converter die u rechtstreeks op een FTU kunt klikken.

Bron: Freedom community – Terminologie rondom glasvezel

ONT

Optical Netwerk Terminal. Een apparaatje bij u in huis dat het juiste signaal voor uw adres uit de bundel van signalen pakt op een XGS-PON netwerk. Als dit apparaatje niet gebruikt zou worden dan zou u alle internetverkeer van een hele buurt kunnen bekijken.

Bron: Freedom community – Terminologie rondom glasvezel

Patchcover

Onderdeel van de FTU. In feite de deksel van de FTU. Hieraan zit een koppelbus en patchkabel die op de juiste plaats bevestigd zijn en de installatie van glasvezel-apparatuur makkelijker maakt.

Voorbeeld van een patchcover
Voorbeeld van een patchcover. Bron: Freedom community
(klik voor vergroting)

Patchkabel

Aansluitkabel tussen 2 apparaten die dezelfde soort aansluiting / technologie gebruiken.

PON

PON is de afkorting van Passive Optical Network. Dit is een type glasvezelnetwerk dat het mogelijk maakt om vanuit 1 beginpunt (meerdere eindpunten te bedienen zonder daar voor actieve netwerkonderdelen in te zetten.

Om het wat meer te visualiseren: wanneer een glasvezelnetwerk de PON structuur gebruikt gaat er vanuit de centrale (PoP) 1 glasvezel. Onderweg wordt deze glasvezel opgesplitst naar meerdere huisaansluitingen. Bij die opsplitsing worden geen apparaten gebruikt die stroom verbruiken: het lichtsignaal wordt slechts verdeeld over alle glasvezellijnen naar de huisaansluitingen. Dit betekent dat al die huisaansluitingen het zelfde lichtsignaal krijgen. Dit in tegenstelling tot bij AON waar iedere huisaansluiting zijn eigen lichtsignaal krijgt. Bij PON moet bij de huisaansluiting dan ook een apparaat geplaatst worden om het juiste stukje licht uit het signaal te filteren die bedoeld is voor 1 specifieke huisaansluiting.

Het nadeel is dus dat bovengenoemde filtering plaats moet vinden en hier speciale apparaatjes voor nodig zijn. Het voordeel van PON is dat er een minder groot aantal glasvezelkabels in de grond hoeft te worden gelegd en dus goedkoper is in de aanleg.

Bron / meer informatie: Wikipedia – Passive optical network

POP

Point of Presence. Het is een ietwat aparte benaming voor een centraal punt waar alle glasvezelkabels samen komen en waar de apparatuur staat die licht door de glasvezelkabels naar de aansluitadressen schijnt. Het is het best vergelijkbaar met de telefooncentrale van KPN en wijkkasten van Ziggo. De grootte van het gebouw(tje) hangt vaak ergens tussen die 2 voorbeelden in.

Op https://www.snelinternetgroningen.nl/slochteren/ vind u foto’s PoP’s in de buurt die al geplaatst zijn voor Snel Internet Groningen.

Router

Een router is een apparaat dat 2 gescheiden netwerken met elkaar kan laten communiceren. Voor consumentenaansluitingen gaat dit om de scheiding tussen de kant van de internetprovider en de kant van het thuisnetwerk. Deze 2 netwerken hebben 2 verschillende reeksen IPv4 IP-adressen. Aan de internetprovider kant wordt bij IPv4 slechts 1 IP-adres gebruikt, maar op uw thuisnetwerk meerdere. De router zorgt er voor dat elk data-pakketje vanuit thuisnetwerk naar de juiste plek op internet wordt gestuurd en elk antwoord bij de juiste computer in uw thuisnetwerk terug komt. Deze functionaliteit verlichtte enigszins het probleem dat er op de wereld steeds minder IPv4adressen beschikbaar waren.

IPv6 kent ook routers, maar bij thuisnetwerken wordt de routeringsfunctie vaak niet gebruikt. Dit omdat er op de wereld genoeg IPv6adressen bestaan om elk apparaat zijn eigen rechtstreekse IP-adres te geven. Mede hierom is IPv6 dan ook in het leven geroepen.

Veel routers hebben ook een ingebouwde accesspoint en switch om draadloze en bedrade eigen apparaten te kunnen verbinden. Daarnaast bestaan er ook routers met ingebouwde modemfunctie. Meestal is de modemfunctie dan bedoeld om het signaal van een DSL-lijn om te zetten.

SC/APC

Soort aansluiting van een glasvezelkabel. Dikkere blauw gekleurde stekker. Punt geslepen in een hoek van 8 graden. Niet aansluiten een PC verbinding! Zie ook Soorten glasvezelstekkers.

Bron: Freedom community – Terminologie rondom glasvezel

SC/PC

Soort aansluiting van een glasvezelkabel. Dikkere blauw gekleurde stekker. Bol geslepen punt. Niet aansluiten op een APC verbinding! Zie ook Soorten glasvezelstekkers.

Bron: Freedom community – Terminologie rondom glasvezel

Settopbox

Een settopbox is een apparaat dat een externe bron met de TV verbind en het signaal van de externe bron decodeert zodat het op die aangesloten TV kan worden bekeken. In de volksmond wordt dit vaak een TV-ontvanger genoemd.

Meer informatie: Wikipedia – Settopbox

SFP

Deze uitleg wordt binnenkort geschreven.

SFTP

Dit is de afkorting voor Shielded Foiled Twisted Pair. Dit soort netwerkkabels zijn eigenlijk een combinatie van STP en FTP: per aderpaar is een schild aangebracht, maar ook om de bundel van de aderparen heen is een schild aangebracht. Dit alles om elektromagnetische interferentie (overspraak) nog verder te reduceren.

Bron / meer informatie: Wikipedia – Getwist paar

Soorten glasvezelstekkers

Er zijn in principe 4 verschillende soorten stekkers die op glasvezelaansluitingen kunnen zitten. Ze worden aangeduid met xx/yyy. Het gedeelte voor de slash kan SC of LC zijn. SC is een dikkere stekker en LC een dunnere. Het gedeelte na de slash kan PC of APC zijn. PC is een bol geslepen punt in de stekker en APC is een punt geslepen in een hoek van 8 graden. PC en APC stekkers / verbindingen moeten niet op elkaar worden aangesloten, omdat ze elkaar anders kunnen beschadigen. Daarom zijn PC stekkers altijd blauw gekleurd en APC stekkers groen gekleurd.

SC/PC naar LC/PC kabel
SC/PC naar LC/PC kabel.
Bron: Freedom community
(klik voor vergroting)
APC tegen PC stekker
APC tegen PC stekker.
Bron: Freedom community

Bron: Freedom community – Terminologie rondom glasvezel

STB

Zie Settopbox.

STP

Shielded Twisted Pair. Het type netwerkkabel waarbinnen alle aders per paar getwist zijn en waarbij per aderpaar een schild is aangebracht om elektromagnetische interferentie (overspraak) verder te reduceren. Het is eigenlijk een verbetering van UTP.

Bron / meer informatie: Wikipedia – Getwist paar

Switch

Een switch is een apparaat dat het mogelijk maakt om een netwerkverbinding dat binnenkomt via 1 netwerkkabel op te splitsen naar meerdere netwerkkabels / netwerkapparaten. Zo hoeft u bijvoorbeeld maar 1 netwerkkabel te trekken naar uw werkkamer en kunt u toch uw computer, laptop, netwerkprinter, etc. allemaal met een netwerkkabel aansluiten. Een switch is dusdanig intelligent dat het bijhoud welk datapakketje naar welke aansluiting op de switch moet worden verstuurd en zal dus niet elk datapakketje naar alle aansluitingen op de switch sturen. Vroeger had men hubs die er exact zo uitzagen zoals een switch, maar die wél alle datapakketjes naar alle aansluitingen doorstuurde.

Switch met aangesloten netwerkkabels
Switch met aangesloten netwerkkabels. Foto: Jeroen Maathuis
(klik voor vergroting)

Symmetrisch

In de context van internetverbindingen betekent dit dat de snelheid van data sturen náár het internet even snel gaat als data ontvangen ván het internet. De download– en uploadsnelheden zijn dus gelijk.

Tube

Zie Mantelbuis.

TV-ontvanger

Zie settopbox.

Upload

Alle data die van uw computer naar het internet wordt verstuurd. Als u een video op social media zoals Youtube of TikTok plaatst bent u aan het uploaden. Hoe hoger de uploadsnelheid hoe sneller het plaatsen van een video gaat.

UTP

UTP is de afkorting van Unshielded Twisted Pair. Dit betekent dat de aders in de netwerkkabel per pair getwist zijn, maar niet met folie afgeschermd zijn. Het twisten van de aders wordt gedaan om overspraak (elektromagnetische interferentie) tussen de aders in de kabel te voorkomen.

Dit is het meest voorkomende type netwerkkabel voor thuisgebruik.

Bron / meer informatie: Wikipedia – Getwist paar

VLAN

Virtual Local Area Network. Beheerders van netwerken willen soms graag netwerken van elkaar gescheiden houden terwijl de netwerken toch verbonden moeten blijven met de zelfde netwerkapparaten. Dit is vooral vaak het geval bij het gescheiden houden van internet, telefonie en televisie via 1 verbinding. Op die manier zitten het soort signalen elkaar niet in de weg. Het aanbieden van meedere VLAN’s via 1 fysieke verbinding werkt kostenbesparend en is efficiënt.

Meer details: Wikipedia – Virtual LAN

VoIP

Dit is de afkorting voor Voice over IP. Het is een digitale techniek die bellen via het internetsignaal mogelijk maakt. Dit bellen kan met behulp van een programma op de computer of een app op je telefoon/tablet gaan. Maar je kunt ook je reguliere telefoon gebruiken als die is aangesloten op een apparaat dat het VoiP-signaal kan omzetten naar een regulier telefoonsignaal.

De VoIP-dienstenaanbieder maakt het meestal mogelijk om mensen op reguliere telefoonnummers te bellen, maar van oudsher is VoIP een techniek waarbij telefoongesprekken op basis van gebruikersnamen tot stand komen.

WEP

Wired Equivalent Privacy. Een erg oud beveilingsprotocol voor draadloze netwerken (wifi). Inmiddels opgevolgd door WPA, WPA2 en WPA3.

Meer details: Wikipedia – Wired Equivalent Privacy

WPA, WPA2, WPA3

Wi-Fi Protected Access. Een beveiligingsprotocol voor draadloze netwerken (wifi). De modernste en veiligste is WPA3. WAP was de opvolger van het nog oudere en onveiligere protocol WEP.

Meer details: Wikipedia – Wi-Fi Protected Access

Wifi

Benaming voor draadloos netwerk voor internet. Gebruikt de IEEE 802.11 standaard. Accesspoints zenden een wifi-signaal uit.

WWW

Afkorting van World Wide Web. Eigenlijk het internet.

XGS-PON

Zie voor de complete uitleg: PON. XGS-PON is de 10 Gigabit symmetrische versie hier van. XGS-PON staat dan ook voor 10 Gigabit Symmetric Passive Optical Network. Voor uitleg over gigabit: zie Gbps.

Bron / meer informatie: Providercheck.nl – Wat is de glasvezeltechnologie XGS-PON?

Dorpsvisie enquête
Wat vind u van het dorp? Wat kan beter? Wat is goed?
Helpt u ons mee om een dorpsvisie te maken? Vul de enquête in en maak kans op mooie waardebonnen!

X