Meteen naar de inhoud

Vereniging Dorpsbelangen Hellum

In 1958 kwam een aantal mensen bijeen voor de oprichting van “De stichting tot steun voor spelbeoefening der jeugd in Hellum”. In 1994 werd de rechtsvorm en de naam notarieel veranderd in “Vereniging Dorpsbelangen Hellum”, met als doel: “Het behartigen van de algemene belangen van het dorp Hellum en de leefbaarheid van het dorp te handhaven en te bevorderen”.

Activiteiten en taken van Vereniging Dorpsbelangen Hellum zijn o.a.

 • Onderhouden van contacten met de gemeente, provincie, politie en vele andere instanties in het belang van het dorp.
 • Aanspreekpunt voor de activiteitencommissies over te organiseren activiteiten.
 • Aanspreekpunt voor individuele dorpsbewoners met ideeën.
 • Verzorgen van een maandelijkse nieuwsbrief.
 • Het in de herfst- en wintermaanden verzorgen van een gezellig bruin dorpscafé met eten en drinken op elke 1e vrijdag van de maand in dorpshuis Tonegido.
 • Wanneer de Haansvaart bevroren is het sneeuwvrij houden van IJsbaan Haansvaart en het plaatsen van een trap, verlichting en bankjes.
 • Het jaarlijks plaatsen van een kerstboom naast de kerk.
 • Het op 4 mei organiseren van de deelname aan de Nationale Dodenherdenking bij het monument in samenwerking met de Jongerenvereniging Kloksmeer.
 • Beheren van het sportveld.
 • Twee keer per jaar organiseren van een kinderdisco.
 • Jaarlijks cultureel optreden.
 • Met regelmaat in een openbare bijeenkomst overleggen over zaken die in het dorp spelen of op het dorp betrekking hebben. Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Leden van de Vereniging Dorpsbelangen Hellum zijn daarbij welkom. Als u wilt weten wanneer de eerstvolgende vergadering is dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via onze Contactpagina.
 • Zo nodig een openbare bijeenkomst beleggen over zaken die in het dorp spelen of op het dorp betrekking hebben. 
 • Jaarvergadering, waar verslag wordt gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar
 • 8 keer per jaar overleg met de dorpsbesturen van de 5 andere naburige dorpen rondom het Schildmeer, het zogenaamde “Schildmeerdorpenoverleg”.

Ander wetenswaardigheden over Vereniging Dorpsbelangen Hellum

Facebook

Hellum heeft een Facebookgroep “Hellum, Parel van de Woldstreek”. Deze Facebookgroep staat los van Vereniging Dorpsbelangen Hellum. De Facebookgroep bevat veel informatie voor en door bewoners van Hellum.

Hellum, Parel van de Woldstreek

Klachten en verbetervoorstellen

Heeft u klachten of verbeteringsvoorstellen die meerdere bewoners van Hellum aangaan, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hier voor onze Contactpagina.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hellum

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hellum bestaat uit inwoners van Hellum (Helmsters). De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd. Een zittingsperiode kan verlengd worden. U kunt zich bij een bestuurslid aanmelden voor een bestuursfunctie of u kunt er voor gevraagd worden. Indien er meer kandidaten dan vacante plaatsen zijn wordt er schriftelijk gestemd tijdens de jaarvergadering die in maart wordt gehouden in dorpshuis Tonegido.

FunctieTitelNaamAdresE-mailadres
Voorzitterdhr.Henk de HaanHoofdweg 36
Secretarisdhr.Adrie HelmensHoofdweg 14
Penningmeestermw.Ivonne LoerOestlaan 6
Lidmw.Yoka BarteldsHoofdweg 106
Liddhr.Harry GorenHoofdweg 49
Liddhr.Elbert le ClercqHoofdweg 29
Liddhr.Siemon NiehofHoofdweg 67
Lidmw.Sarah HielemaEnterij 15
Liddhr.Henk Jan van der SluisMenoldalaan 12
Lijst met bestuursleden

Notulen laatste vergadering

Algemene ledenvergadering 13 maart 2023