Meteen naar de inhoud

Afvalwijzer app gebruiken

Foto van Afvalwijzer app op Nokia 8.1
Foto van Afvalwijzer app op Nokia 8.1.
Foto: Jeroen Maathuis

De app Afvalwijzer Midden-Groningen is een handig hulpmiddel om te weten te komen welke afvalstroom wanneer en waar ingezameld wordt. Ook laat de app nieuwsberichten van de gemeente Midden-Groningen zien die gerelateerd zijn aan de afvalinzameling zoals bijvoorbeeld vervroegde inzameling op tropische dagen of vervallen inzameling door sneeuw of ijzel.

Deze pagina legt uit hoe u de app installeert op uw smartphone met Android en hoe u de app gebruikt. De maker van deze documentatie beschikt niet over een iPhone en dus bevat deze documentatie geen uitleg over hoe u deze app op uw smartphone met iOS gebruikt. In zijn algemeenheid kunt u stellen dat alleen het installeren van de app anders is (vanuit de App Store ipv Google Play Store) en dat de app zelf het zelfde werkt.

App downloaden en installeren

Stap 1

 • Vind het Google Play Store icoon en tik er op.
  Dit icoon kan op een andere plek staan dan hier getoond. Soms moet u van onder naar boven vegen, van links naar rechts of van rechts naar links om het te vinden.
Afvalwijzer app installeren: homescreen
Vind het Google Play Store icoon en tik er op

Stap 2

 • Tik op de zoekbalk bovenin in beeld.
Afvalwijzer app installeren: Google Play Store beginscherm
Tik op de zoekbalk bovenin in beeld

Stap 3

 • Vul afval midden-groningen in.
 • In de zoekresultaten wordt nu ook afval midden groningen getooond. U kunt nu op de Enter toets van uw digitale toetsenbord tikken of op het zoekresultaat afval midden groningen.
Afvalwijzer app installeren: afvalwijzer app opzoeken
Vul “afval midden-groningen” in
U kunt nu op het zoekresultaat tikken

Stap 4

Afvalwijzer app installeren: zoekresultaten
Vind het Google Play Store icoon en tik er op

Stap 5

 • Tik op Installeren.
Afvalwijzer app installeren: app informatie
Tik op Installeren

Stap 6

 • De Google Play Store is nu bezig de Afval Midden-Groningen app te installeren. Zolang de installatie nog bezig is zult u een ronddraaiende half open cirkel om het logo van de app zien.
Afvalwijzer app installeren: installatie bezig
Tijdens de installatie zal deze cirkel blijven ronddraaien

Stap 7

 • Als het cirkel ophoud te draaien en de knop Openen zichtbaar wordt is het installeren voltooid. De app is direct te openen door op de knop Openen te tikken. Anderszins kunt u nu uit de Google Play Store gaan.
Afvalwijzer app installeren: installatie voltooid
U kunt de app direct openen door op “Openen” te tikken
U kunt ook met de Android navigatieknoppen uit de Google Play Store gaan

Stap 1

 • Vind het icoon met de tekst Afval M-G en tik er op.
  Dit icoon kan op een andere plek staan dan hier getoond. Soms moet u van onder naar boven vegen, van links naar rechts of van rechts naar links om het te vinden.
Afvalwijzer app instellen voor eerste gebruik: app icoon
Vind het “Afval M-G” icoon en tik er op

Stap 2

 • Vul uw postcode en huisnummer in alsmede de eventuele huisnummertoevoeging. In dit voorbeeld gebruiken we het adres van Dorpshuis Tonegido, maar u dient hier natuurlijk uw eigen postcode en huisnummer in te vullen.
 • Tik na het invullen van uw adresgegevens op Ga door.
Afvalwijzer app instellen voor eerste gebruik: adres gevuld
Vul hier uw postcode in
Vul hier uw huisnummer in
Vul hier uw huisnummertoeging in (als u die heeft)
Tik na het invullen van uw adresgegevens op “Ga door”

Stap 3

 • De melding die nu verschijnt waarschuwt dat Android om allerlei toestemmingen kan gaan vragen. Tijdens het maken van deze documentatie was dit niet het geval, maar op alle schermen die Android na deze melding toont kunt u op Toestaan tikken tenzij u redenen heeft om het geven van de rechten niet toe te staan. Houd u in dit laatste geval rekening met een minder goed werkende app. Nadat u de toestemmingen heeft gegeven kunt u verder gaan naar onderstaande Stap 4.
  U kunt de waarschuwing sluiten door op OK te tikken.
Afvalwijzer app instellen voor eerste gebruik: machtigingswaarschuwing
U kunt deze waarschuwing sluiten door op “OK” te tikken

Stap 4

 • De app draait op de achtergrond en houd in de gaten of er meldingen moeten worden getoond (laatste nieuws, dat er een container bij de weg moet worden gezet, etc.) en de energiebesparingsfunctie van Android kan dat mogelijk verhinderen. Het is raadzaam om de energiebesparingsfunctie voor de Afval Midden-Groningen app uit te zetten door op Wijzig deze instelling voor mij te tikken.
Afvalwijzer app instellen voor eerste gebruik: energiebesparingsuitleg
Tik op “Wijzig deze instelling voor mij” om energiebeheer voor deze app uit te schakelen

Stap 5

 • Android zal nu vragen om te bevestigen dat u de app toe wilt staan altijd in de achtergrond actief te blijven. Hier kunt op Toestaan tikken.
Afvalwijzer app instellen voor eerste gebruik: energiebesparing toestemming
Tik op “Toestaan” om toe te staan de app in de achtergrond actief te houden

Stap 6

 • U kunt nu enkele instellingen naar uw eigen wensen configureren. We beginnen met het aantal ophaaldagen dat op het beginscherm van de app moet worden getoond. Tik op het vak waar 2 in staat.
Afvalwijzer app instellen voor eerste gebruik: instellingen
Tik op het vak waar “2” in staat

Stap 7

 • Tik op het aantal ophaaldagen dat u op het beginscherm van de app getoond wilt zien. In ons voorbeeld kiezen we voor 5.
Afvalwijzer app instellen voor eerste gebruik: weergave aantal dagen
Kies het aantal ophaaldagen dat u op het beginscherm van de app wilt zien

Stap 8

 • Het aantal te tonen ophaaldagen in ons voorbeeld is nu gewijzigd naar 5.
 • We gaan nu een notificatie instellen. Tik daar voor op Nee achter Notificaties.
Afvalwijzer app instellen voor eerste gebruik: 5 dagen weergave ingesteld
Het aantal te tonen ophaaldagen is nu gewijzigd naar “5”
Tik op “Nee” om naar de instellingen van notificaties te gaan

Stap 9

 • Tik nu op de knop UIT achter een afvalstroom waar van u een notificatie wilt ontvangen wanneer de desbetreffende afvalstroom wordt ingezameld.
Afvalwijzer app instellen voor eerste gebruik: notificaties inschakelen
Tik op de knop “UIT” van de afvalstroom waarover u notificaties wilt ontvangen

Stap 10

 • Kies nu het tijdstip waarop u notificaties wilt ontvangen wanneer de desbetreffende afvalstroom wordt ingezameld.
  • Als u een tijdstip kiest tussen 0:00 en 9:00 uur wordt de notificatie gestuurd op de dag wanneer de afvalstroom wordt ingezameld.
  • Als u een tijdstip kiest tussen 15:00 en 0:00 uur wordt de notificatie gestuurd 1 dag voordat de afvalstroom wordt ingezameld. Dit is erg handig als uw uw container een dag van te voren bij de weg wilt zetten.
 • De uren en minuten kiest u door de cijfers net als bij een wiel op en neer te vegen. De minuten kunnen soms snel verspringen!
 • Tik op Kiezen om het gekozen tijdstip vast te leggen.
 • Tik op Uitschakelen om een eerder ingesteld tijdstip te verwijderen.
 • Tik op Sluiten om de tijdkeuze te verlaten zonder iets te wijzigen/instellen.
Afvalwijzer app instellen voor eerste gebruik: tijdstip notificatie kiezen
Tik op “Kiezen” om het gekozen tijdstip vast te leggen
Kies het tijdstip voor de notificatie door de uren/minuten naar boven/beneden te vegen
Tik op “Uitschakelen” om een eerder vastgelegd tijdstip te verwijderen
Tik op “Sluiten” om de tijdkeuze te verlaten zonder iets te wijzigen/instellen

Stap 11

 • Het tijdstip voor de notificaties van 1 afvalstroom is nu ingesteld. Herhaal dit vanaf stap 9 voor elke afvalstroom waar u een notificatie voor wilt ontvangen.
Afvalwijzer app instellen voor eerste gebruik: tijdstip notificatie gekozen
Het tijdstip van de notificaties van 1 afvalstroom is nu ingesteld
Tik op “Nee” om naar de instellingen van notificaties te gaan

Stap 12

 • U heeft nu alle basisinstellingen van de Afval Midden-Groningen app ingesteld.

Beginscherm

 • Standaard als u de Afval Midden-Groningen app opent ziet u dit beginscherm.
 • Het toont:
  • Het door u ingestelde adres waar u de informatie over afvalinzameling over wilt weten.
  • De Eerstvolgende ophaaldagen van afval. Het aantal ophaaldagen dat hier wordt getoond heeft u reeds ingesteld bij Instellingen.
  • Het laatste Afvalnieuws.
Afvalwijzer app: beginscherm
Het door u ingestelde adres
Het laa
Het laatste afvalnieuws vanuit de gemeente

Menu

 • Via het menu kunt u diverse andere onderdelen van de app bereiken. Om het menu te openen klikt u op het hamburger-icoon in de linker bovenhoek. Dit ziet er uit als 3 lijntjes boven elkaar.
Afvalwijzer app: beginscherm
Tik op het hamburger-icoon om het menu te openen
 • Tik op de pijl die naar links wijst om het menu weer te sluiten.
 • Tik op een menu-item om er naar toe te gaan. U ziet in het menu staan:
  • Home
   Hiermee gaat u terug naar de beginpagina van de app.
  • Afvalnieuws
   Het laatste afvalnieuws vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld vroegere routes bij tropische dagen of rituitval bij sneeuw/ijzel.
  • Inkomende berichten
   Korte extra berichten. Meestal zijn deze meldingen ook als notificatie naar uw smartphone gestuurd.
  • Maandoverzicht
   Een overzicht van alle ophaaldagen per maand.
  • Gemeente Info
   Korte algemene informatie over de gemeente en de Afval Midden-Groningen app.
  • Afvalsoorten
   Alle afvalsoorten die er in de gemeente Midden-Groningen worden ingezameld en hoe deze worden ingezameld.
  • Inzamellocaties
   Hier kunt u op de kaart inzamellocaties van diverse afvalstromen opzoeken. U kunt een pictogram aantikken om de locaties voor de desbetreffende afvalstroom te tonen.
  • Meer weten?
   Informatie waarmee contact op te nemen als u meer wilt weten over de afvalinzameling.
  • Instellingen
   Hier past u de instellingen van de Afval Midden-Groningen app aan.
  • Sluiten
   Hiermee sluit u de app af.
 • Hier onder worden enkele handige schermen toegelicht.
Afvalwijzer app: menu
Tik op de pijl die naar links wijst om het menu weer te sluiten
Tik op een menu-item om er naar toe te gaan.

Afvalnieuws

 • Hier leest u het laatste afvalnieuws vanuit de gemeente Midden-Groningen.
 • Tik op de 3 puntjes in de rechter onderhoek van een item om het volledige bericht te lezen.
Afvalwijzer app: afvalnieuws
Tik op de 3 puntjes om het volledige bericht te lezen
 • Zo ziet een volledig afvalnieuwsbericht er uit.
 • Tik op het kruisje in de rechter bovenhoek om terug te gaan naar het afvalnieuwsoverzicht.
Afvalwijzer app: afvalnieuws item
Tik op het kruisje om terug te gaan naar het afvalnieuwsoverzicht.

Inkomende berichten

 • Korte extra berichten. Meestal zijn deze meldingen ook als notificatie naar uw smartphone gestuurd.
Afvalwijzer app: inkomende berichten
Tik op de 3 puntjes om het volledige bericht te lezen

Maandoverzicht

 • Een overzicht van alle ophaaldagen per maand.
 • Standaard wordt de huidige maand getoond.
 • Tik op de 2 horizontale lijntjes onder de huidige maand bovenaan of sleep deze naar beneden om een andere maand te kiezen.
Afvalwijzer app: maandoverzicht
Tik op de 2 horizontale lijntjes of sleep deze naar beneden om een andere maand te kiezen.
 • Vervolgens tikt u op de maand waarvan u de ophaaldagen wilt zien.
Afvalwijzer app: maandoverzicht selectie
Tik op de maand waarvan u de ophaaldagen wilt zien

Instellingen

 • Hier past u de instellingen van de Afval Midden-Groningen app aan. U heeft dit al gedaan bij het eerste gebruik van de app, maar hier kunt de instellingen dus wijzigen.
Afvalwijzer app instellen voor eerste gebruik: 5 dagen weergave ingesteld

Naast gebruik van de Afvalwijzer op uw smartphone kunt u de Afvalwijzer ook op uw computer gebruiken. Hier heeft u vervolgens de mogelijkheid om in te stellen dat u de notificaties over ophaaldagen per e-mail wilt ontvangen. U krijgt via de website geen notificaties over afvalnieuws en andere belangrijke berichten zoals afwijkingen in de ophaaldagen.

Stap 1

Stap 2

Afvalwijzer website: leeg adresformulier
Vul uw postcode in
Vul uw huisnummer in
Vul uw eventuele huisnummertoevoeging in
 • Vul bij Postcode uw postcode in.
 • Vul bij Huisnummer u huisnummer in.
 • Vul bij Huisnummer toevoeging uw eventuele huisnummertoevoeging in.

Stap 3

Afvalwijzer website: gevuld adresformulier
Vul uw postcode in
Vul uw huisnummer in
Vul uw eventuele huisnummertoevoeging in
 • Als u een correct adres heeft ingevuld kleurt de onderste balk groen ipv oranje.
 • Klik op GA DOOR.
 • Hierna wordt de beginpagina getoond.
Afvalwijzer website: beginpagina
Klik op het hamburger-icoon om het menu te openen
 • Dit is de beginpagina.
 • Linksboven ziet een hamburgermenu () met daar achter het woord menu. Klik op het icoon om het menu te openen.
Afvalwijzer website: menu
Klik nogmaals op het hamburger-icoon om het menu te sluiten
Door op een onderdeel in het menu te klikken verspringt de pagina naar het desbetreffende onderdeel
 • Door op 1 van de onderdelen van het menu te klikkenverspringt de pagina naar het desbetreffende onderdeel.
 • Klik nogmaals om het hamburger-icoon () om het menu te sluiten.
 • De meeste onderdelen worden hier onder uitgebreid toegelicht Enkele onderdelen die daar niet worden genoemd benoemen we hier in het kort:
  • Gemeente Info
   Contactinformatie van de gemeente mbt vragen over afval.
  • Veel gestelde vragen
   Antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het Afvalwijzer systeem.
  • Wijzig postcode
   Brengt u terug naar de 1e pagina van uw website alwaar u een ander adres kan opgeven om de afvalgegevens over te bekijken.

Als u steeds verder naar beneden scrollt komt u diverse onderdelen op de pagina tegen. Hier onder worden ze uitgelegd:

Jaaroverzicht

Afvalwijzer website: Jaaroverzicht
Klik op een maand om de ophaaldagen van de desbetreffende maand te bekijken
Klik op de knop “PDF” om een PDF-document te downloaden om een afvalwijzer uit te printen
 • Hier ziet u een overzicht van de ophaaldagen per maand.
 • Klik op een maand om de ophaaldagen van de desbetreffende maand te bekijken.
 • Klik op de knop PDF om een PDF-document te downloaden zodat u de afvalwijzer met alle ophaaldagen kunt uitprinten.

Notificaties

Afvalwijzer website: Notificaties: ingevuld formulier
Vul uw e-mailadres in als u e-mailnotificaties voor ophaaldagen wilt ontvangen
Vink de afvalstromen aan waarvoor u e-mailnotificaties wilt ontvangen
Klik op “Opslaan” om u aan te melden voor de e-mailnotificaties
 • Hier kunt u e-mailnotificaties voor ophaaldagen instellen.
 • Vul bij E-mailadres voor notificaties uw e-mailadres in.
 • Klik op de vakjes onder de iconen waar van u graag e-mailnotificaties wilt ontvangen.
 • Klik op Opslaan om uw keuzes op te slaan.
Afvalwijzer website: Notificaties: verzonden formulier
Als het versturen van de gegevens goed is gegaan verschijnt deze melding en dient u uw e-mail te bekijken
 • Als alles goed is verlopen verschijnt op de plek van de knop Opslaan nu de tekst Opgeslagen. Controleer uw mailbox.
 • Ga nu naar uw e-mail toe en zoek daar de mail van de Afvalwijzer op.
Afvalwijzer website: Notificaties: bevestigingsmail
Klik op deze link om uw aanmelding voor e-mailnotificaties te bevestigen
 • Klik in de e-mail op de link Klik hier om uw aanmelding te bevestigen om te bevestigen dat u e-mailnotificaties over ophaaldagen wilt ontvangen.
 • Vanaf nu krijgt u e-mailnotificaties wanneer de door u opgegeven afvalstromen worden opgehaald.

Afvalnieuws

Afvalwijzer website: Afvalnieuws
Klik op “Lees meer” om het hele nieuwsbericht te lezen
 • Hier vind u het laatste afvalnieuws. Klik op Lees meer in een blokje om het hele nieuwsbericht te lezen.
Afvalwijzer website: Afvalnieuws: nieuwsbericht
Klik op het kruisje om het nieuwsbericht te sluiten (wanneer die getoond word)
 • Normaal gesproken hoort rechtsboven in het witte blok een kruisje te verschijnen om het nieuwsbericht te sluiten. Tijdens het maken van deze documentatie verscheen het kruisje echter niet. Dit is dus geen fout van uw computer.

Afvalsoorten

Afvalwijzer website: Afvalsoorten
Klik op een icoon van een afvalstroom om meer te lezen over inzameling van de desbetreffende afvalstroom
 • Klik op een icoon van een afvalsoort om alle informatie over de inzameling van die afvalsoort te lezen. De uitleg verschijnt dan direct onder de rij iconen.

Inzamellocaties

Klik op het kruisje om het nieuwsbericht te sluiten (wanneer die getoond word)
Klik op een icoon van een afvalstroom om de vaste inzamellocaties voor die afvalstroom op de kaart te tonen
Klik op “MEER LOCATIES” om de volledige lijst van vaste inzamellocaties te tonen
 • Hier kunt u vaste inzamellocaties voor verschillende afvalstromen vinden.
 • Klik op een icoon van een afvalstroom in de linkerbovenhoek van de kaart om de locaties te tonen.
 • Klik op MEER LOCATIES om alle vaste inzamellocaties te tonen in een lijst.

Meer weten?

 • Hier vind u contactinformatie van de gemeente als u nog nadere vragen over de afvalinzameling heeft.