Meteen naar de inhoud

Informatieavond ViberQ goed bezocht en goed nieuws voor het hele dorp!

Afgelopen donderdagavond 6 oktober werd de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Hellum gehouden. Deze werd druk bezocht en Henk de Haan stelde bij aanvang van de vergadering al de vraag “Komt u voor de vergadering of misschien omdat u geïnteresseerd bent in wat er na de vergadering verteld wordt over glasvezel?”. Hier moest men met zijn allen wel even om lachen, want velen kwamen inderdaad voor de informatieavond van ViberQ: 1 van de netwerkbeheerders die in Hellum een glasvezelnetwerk wil komen aanleggen. In dit nieuwsbericht beschrijven we hoe de avond is verlopen, waar over werd gesproken, welke kritische vragen er werden gesteld en welk interessant nieuws ViberQ speciaal voor ons dorp bracht.

Dit artikel is geschreven door Jeroen Maathuis iom het bestuur van Dorpsbelangen Hellum.

Geen tijd om het hele nieuwsartikel te lezen? Klik hier voor de samenvatting!

Informatieavond ViberQ
Er werd aandachtig geluisterd naar een vraagsteller. Foto: Jeroen Maathuis

Allereerst

Wij hebben een speciaal gedeelte op onze website ingericht over glasvezel. Wij verzamelen hier zoveel mogelijk informatie van alle glasvezelaanbieders. Ook leggen we ingewikkelde terminologie uit en waarom u glasvezel zou moeten nemen. En bij de Veelgestelde vragen vind u allicht het antwoord op een vraag die u heeft. Het invullen van deze pagina’s kost veel tijd en moeite. Het kan daar door voorkomen dat bepaalde informatie niet correct of volledig is. Onze excuses voor het eventuele ongemak dat daaruit voortvloeit.

Wie is ViberQ?

Dan nu terug naar de informatieavond van ViberQ. Bij aanvang van de presentatie werd kort toegelicht wie ViberQ is. Het is een Gronings bedrijf en heeft het kantoor in Hoogkerk. ViberQ is onderdeel van de Rodin Group, het zelfde bedrijf achter Snel Internet Groningen voor het buitengebied. ViberQ heeft de ambitie om heel Groningen te verglazen (“Van Lauwerszee tot Dollard tou”) . Van ViberQ waren aanwezig: Floor van Gemert (Marketing & communicatie), Nadeige Patacas (Marketing en communicatie), Bob Kroep (Sales) en Anna Kruizenga (Sales).

Informatieavond ViberQ (1/8)
Foto: Jeroen Maathuis
(klik voor vergroting)

Buitengebied / groene stippen

Laten we gelijk beginnen met het belangrijkste kritische punt dat iedereen in de zaal had: zo’n 5 jaar geleden is er snel internet voor het buitengebied beloofd, maar nog nooit aangelegd. Dit gaat dan om 25 van de plm. 70 adressen die hiervoor in aanmerking kwamen. Dit zou worden uitgevoerd door Rodin Broadband Groningen (nu Roding Group) onder het project Snel Internet Groningen. ViberQ is de commerciële tak van Rodin. Dat de kern van het dorp nu mogelijk sneller de oplevering van glasvezel zal meemaken dan het buitengebied stuit dus tegen het zere been van de mensen uit het buitengebied. Ook vind men het vervelend dat de kern straks de keuze heeft uit meer internetproviders dan in het buitengebied (9 tegen 3, zakelijke internetproviders meegeteld). En men vind de term “buitengebied” denigrerend: zo ontzettend ver weg van de Hoofdweg staan de woningen veelal niet en ze horen gewoon bij het dorp Hellum. Na die opmerking werd er veelal gesproken over “groene stippen” ipv “buitengebied”. Daarbij verwijzend naar een kaartje in de presentatie van ViberQ waarin de woningen in het buitengebied en de kern werd aangeduid. Dat kaartje ziet u hier onder. Dee besproken groene stippen zijn nu lichtblauw zijn gekleurd. De kern wordt aangeduid met donkerblauwe stippen. Het gaat hierbij om plm. 175 adressen.

Aansluitgebied ViberQ
Beoogd aansluitgebied ViberQ (donkerblauwe stippen). Als 50% van het hele dorp een glasvezelabonnement neemt tellen de lichtblauwe stippen (Snel Internet Groningen) ook mee. De Zandwerf blijft maatwerk.
Bron kaart: ViberQ
(klik voor vergroting)

Omdat ViberQ van te voren al signalen over deze kritische noot had opgevangen heeft men hard gewerkt om speciaal voor Hellum een maatwerk aanpak te bedenken. Dit leidde tot een uitgebreid verhaal met diverse discussiepunten, maar we vatten het samen tot dit:

 • Als vóór 18 november 50% van het hele dorp Hellum (dus zowel de kern als het buitengebied) een glasvezel jaarabonnement afneemt bij 1 van de providers van ViberQ dan sluit ViberQ héél Hellum aan en komt Snel Internet Groningen te vervallen. Dit betekent dat via Snel Internet Groningen afgesloten abonnementen in deze situatie komen te vervallen. Wel blijft de Zandwerf een (zeer goede) maatwerk oplossing aangezien glasvezel naar de andere kant van de snelweg moeilijk aan te leggen is.
 • Als de bovenstaande 50% niet gehaald wordt, dan geldt de al bestaande 20% regel. Tijdens de avond werd duidelijk dat de 20% niet voor de hele regio (Harkstede t/m Siddeburen) geldt, maar dat de 20% per kern geldt.
  Als dan 20% van de kern van Hellum een glasvezel jaarabonnement afsluit bij 1 van de internetproviders op het netwerk van ViberQ dan wordt nog steeds heel Hellum op glasvezel aangesloten, maar dan wel via de 2 afzonderlijke projecten van Rodin: Snel internet Groningen én ViberQ. De al bestaande afspraken van Snel Internet Groningen voor het buitengebied blijven dan gehandhaafd.
 • Als de 20% in de kern van Hellum niet gehaald wordt, dan wordt de kern van Hellum niet voorzien van glasvezel. In dat geval zal alleen het buitengebied nog glasvezel of straalverbindingen krijgen conform de al bestaande afspraken.

Aanvragen van een glasvezel jaarabonnement in het buitengebied is momenteel niet mogelijk, maar u kunt uw intentie tot het afsluiten van een glasvezel jaarabonnement laten weten op de website van ViberQ. U doet dan de postcodecheck op de website van ViberQ. U krijgt dan een formulier te zien waarop u de intentie kunt uitspreken een abonnement af te zullen sluiten binnen 14 dagen nadat ViberQ aangeeft dat de 50% behaald is. Op deze manier kan ViberQ bijhouden of de 50% gehaald wordt. U doet de postcodecheck op: https://www.viberq.nl/postcodecheck/

Ook Dorpsbelangen Hellum houdt graag zicht op hoeveel glasvezelabonnementen / intenties er worden afgesloten op het netwerk van ViberQ en vraagt u dan ook om het inventarisatieformulier in te vullen op onze glasvezelpagina’s of onderaan bij dit nieuwsrtikel. Zo kunnen wij u op de hoogte houden of wij denken dat de 50% gehaald gaat worden.

Daarnaast krijgt Dorpsbelangen Hellum €30,= voor elk glasvezelabonnement dat via de keuzehulp van ViberQ wordt afgesloten en waarbij de code parel wordt ingevuld. Dit geld kunnen wij dan weer gebruiken om te investeren in ons dorp. Ga voor de keuzehulp van ViberQ naar: https://www.viberq.nl/keuzehulp/

Uitlegfilmpje van de te doorlopen stappen voor de aanleg van glasvezel van ViberQ

Tijdens de presentatie werkt een filmpje niet die uitlegt welke stappen doorlopen worden om de glasvezel van ViberQ aan te leggen. ViberQ heeft deze video naar ons gestuurd zodat wij deze alsnog zelf kunnen publiceren. De video staat hier onder. De stappen zijn ook in tekst na te lezen op: https://www.viberq.nl/aanleg-in-zeven-stappen/

Kosten

Er kwamen enkele vragen over kosten voorbij. Enkele mensen vroegen bijvoorbeeld wat de kosten van een glasvezelabonnement zijn. Ook willen mensen weten wat de mogelijkheden zijn om later aangesloten te worden als het glasvezelnetwerk er al ligt en wat dat dan zal kosten. Ook wilde men weten of het mogelijk is glasvezel in huis te krijgen zonder direct een abonnement te moeten afsluiten bij 1 van de bij ViberQ aangesloten internetproviders (bijvoorbeeld in de hoop dat de internetprovider van hun voorkeur zich later alsnog aansluit bij ViberQ).

Informatieavond ViberQ
Foto: Jeroen Maathuis
(klik voor vergroting)

De kosten van internetabonnementen lopen uiteen. ViberQ is niet de partij die over deze kosten gaat, omdat zij slechts de beheerder van het glasvezelnetwerk is. ViberQ raad aan om de keuzehulp op haar website in te vullen voor een overzicht van de kosten: https://www.viberq.nl/keuzehulp/

Bij de aanleg van glasvezel wordt sowieso voor elk adres een glasvezelkabel opgerold onder de grond bij de erfgrens gelegd. Dit doet men om een adres indien nodig in de toekomst alsnog eenvoudig aan te kunnen sluiten. Omdat er dan en heel team voor een enkele aansluiting moet graven zijn hier eenmalige aanlegkosten van €500,= mee gemoeid.

De glasvezel gratis laten aanleggen tot in huis zonder een abonnement is niet mogelijk. Dit is anders dan in andere gebieden waar ViberQ nu aanlegt. Dit heeft er mee te maken dat de dorpen van voormalig gemeente Slochteren allen lintdorpen zijn en er dus relatief lange (en dus dure) afstanden moeten worden afgelegd. Deze investering moet terugverdient kunnen worden en dat lukt niet met veel gratis aangelegde aansluitingen waar geen internetabonnementen over heen lopen. ViberQ verdient namelijk geld aan de internetproviders die aan ViberQ betalen voor toegang tot het netwerk.

Aanleggen van het netwerk

Er rezen ook enkele vragen over de aanleg van het netwerk. Zoals: Gaat de grond meerdere malen open voor de netwerken van verschillende netwerkbeheerders? En: Kan ik ook pas meedoen als de 50% gehaald word?

Men geeft aan dat de gemeente Midden-Groningen gesprekken voert met zowel ViberQ als Delta Netwerk over een gelijktijdige aanleg van beide netwerken. In dat geval hoeft de grond maar 1 keer open om beide netwerken te kunnen aanleggen. Dit scheelt in de overlast.

Iemand vroeg zich af of hij pas mee kan doen wanneer de 50% gehaald word. Het antwoord hierop was kort en bondig: Nee, dat is niet mogelijk. Je haalt met zijn allen die 50% of niet. Met noaberschap kun je de 50% halen: je doet het voor elkaar. Als dan meerdere mensen geen abonnement afsluiten over het netwerk van ViberQ wordt de 50% aanmelddrempel niet gehaald. Het is dus belangrijk om ook een abonnement af te sluiten of de intentie daartoe uit te spreken (buitengebied).

Bekende internetproviders

Informatieavond ViberQ
Foto: Jeroen Maathuis
(klik voor vergroting)

Er zijn mensen die erg trouw zijn aan hun huidige internetprovider en de vraag die dan ook gesteld werd of KPN haar diensten ook zal leveren via het netwerk van ViberQ. De reactie van ViberQ hierop was dat zij een open netwerk hebben en KPN welkom is. Momenteel levert KPN echter niet over het netwerk van ViberQ.

Later tijdens de bijeenkomst rees de vraag waarom Ziggo niet op het netwerk van ViberQ kan. Ook hier was de reactie: “Ze zijn welkom. Wij hebben een open netwerk”.

Techneut / Dorpsbelangen webmaster Jeroen Maathuis lichtte toe: “KPN en Ziggo hebben hun eigen netwerken en proberen daar het maximale uit te halen. Zij zullen niet snel toegeven en diensten via andere netwerken gaan aanbieden.” Maar…. Zeg nooit nooit!

Technische vragen

Er werden ook technische vragen gesteld. Een erg technische vraag ging over de manier van aansluiten van televisies. De vraagsteller is gewend om een coax-kabel te kunnen aansluiten op de TV, maar geen van de internetproviders die via ViberQ levert lijkt dit te kunnen bieden. Alle internetproviders die via ViberQ leveren lijken netwerkkabels te gebruiken en vereisen dus een aangepast TV-kastje. ViberQ gaf in reactie hierop aan dat internetprovider Trined de mogelijkheid tot aansluiten van coax-kabels wél bied.

Tijdspad

Tenslotte vroeg men zich af wat het tijdspad is waarbinnen glasvezel aangelegd en bruikbaar kan zijn. Kortom: Wat is de planning van ViberQ. Zeker na de grote vertraging die zusterproject Snel Internet Groningen nu loopt was men kritisch over planningen. Concrete data noemde ViberQ niet. Men gaf echter wel aan dat dat ViberQ de intentie heeft om in het voorjaar van 2023 de eerste schop de grond in te laten gaan.

Glasvezelplanning Midden-Groningen
Glasvezelplanning Midden-Groningen. Bron: ViberQ

Resumé

Om nog even de belangrijkste punten samen te vatten:

 • Heel Hellum kan glasvezel krijgen van ViberQ als 50% van ALLE adressen in Hellum een abonnement afsluit bij de bij ViberQ aangesloten internetproviders.
  • Voor de kern geldt: Het abonnement moet vóór 18 november worden afgesloten via de keuzehulp van ViberQ.
  • Voor het buitengebied geldt: U moet via de postcodecheck van ViberQ de intentie uitspreken een glasvezel jaarabonnement te zullen afsluiten binnen 14 dagen nadat ViberQ heeft aangegeven glasvezel te zullen aanleggen.
 • Tussen de 20% van de kern en 50% van heel Hellum: ViberQ wordt alleen aangelegd in de kern en Snel Internet Groningen wordt conform eerdere afspraken in het buitengebied aangelegd.
 • Onder de 20% van de adressen in de kern: Alleen het buitengebied wordt voorzien van glasvezel / straalverbindingen conform eerdere afspraken van Snel Internet Groningen. De kern blijft verstoken van glasvezel van ViberQ.
 • Gratis glasvezel tot in huis zonder abonnement is niet mogelijk.
 • Later laten aansluiten kost eenmalig €500,= aan aansluitkosten.
 • Vertel aan Dorpsbelangen Hellum of u een jaarabonnement heeft afgesloten (kern) of de intentie daartoe uitgesproken heeft (buitengebied) door het inventarisatieformulier in te vullen op onze Glasvezelpagina’s! U vind het inventarisatieformulier ook hieronder bij het dit nieuwsartikel. Zo kunnen wij u beter informeren of de 50% voor HEEL Hellum gehaald lijkt te gaan worden!
 • Dorpsbelangen Hellum krijgt €30,= per afgesloten glasvezel jaarabonnement. Dat abonnement moet dan wel zijn afgesloten via de keuzehulp op de website van ViberQ: https://www.viberq.nl/keuzehulp/ Daar dient u dan ook de code parel in te vullen. Wij kunnen dit geld dan goed gebruiken om nog meer goede dingen te doen voor ons dorp!

Inventarisatie: Laat het ons weten dat u meedoet!

Zo kunnen wij u op de hoogte houden of de 50% voor ViberQ gehaald wordt of niet en dus buitengebied en kern als 1 geheel behandeld kunnen gaan worden!

  Velden met een * zijn verplicht. Andere velden zijn optioneel.

  Dit formulier dient niet om glasvezel aan te vragen of uw interesse kenbaar te maken! Wij willen puur weten welk adres via welk netwerk diensten heeft aangevraagd om de percentages aanmeldingen goed bij te kunnen houden.

  Adres*

  Bewijs dat u geen robot bent*

  Informatieavond ViberQ
  Nazit van de informatieavond van ViberQ. Foto: Jeroen Maathuis
  (klik voor vergroting)
  Abonneer
  Laat het weten als er

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties

  Dorpsvisie enquête
  Wat vind u van het dorp? Wat kan beter? Wat is goed?
  Helpt u ons mee om een dorpsvisie te maken? Vul de enquête in en maak kans op mooie waardebonnen!

  X