Meteen naar de inhoud

Een account aanmaken

Met een account op onze website kunt u inloggen om vervolgens bijvoorbeeld op nieuwsitems te kunnen reageren.

Om een account aan te maken gaat u naar de registratiepagina. U kunt de link naar de registratiepagina rechtsboven op de website vinden zoals hier onder is afgebeeld. Op de inlogpagina vind u ook een link met de titel Registreren onderaan op de pagina.

De link “Registreren”

Introductie

Bovenaan op de registratiepagina vind u uitleg wat de voordelen van een account zijn zoals reageren op nieuwsitems, evenementen op de evenementenagenda plaatsen en eigen pagina’s beheren als u bestuurslid van een organisatie bent.

Formulier

Vervolgens ziet u een formulier waar in u gevraagd wordt enkele gegevens in te vullen. Dit formulier heeft 2 kolommen, te weten Accountgegevens en Profielgegevens. De Accountgegevens zijn vereist om u te authentificeren tot de website. De Profielgegevens vertellen iets over u zelf. Hier onder leggen we veld voor veld uit wat u kunt en/of moet invullen.

Dit is een afbeelding van een voorbeeld van het registratieformulier:

Voorbeeld van registratieformulier

Accountgegevens

 • Gebruikersnaam (verplicht)
  Om in te loggen op onze website en toegang te krijgen tot alle functionaliteiten die u worden aangeboden heeft u een gebruikersnaam nodig. Dit kan voorbeeld uw voornaam zijn, uw achternaam, een combinatie van die twee, een schuilnaam, een nietszeggende code, etc. Een schuilnaam is gebruikelijk. Een gebruikersnaam mag alleen normale karakters zoals letters, hoofdletters, cijfers en leestekens bevatten.
 • E-mailadres (verplicht)
  Hier vult u uw e-mailadres in. Een e-mailadres ziet er uit als . Naar dit e-mailadres sturen wij u digitale correspondentie. Voornamelijk aangaande uw account en de activiteit die daar op plaatsvind. Ook sturen wij u bij het registreren hier op een e-mail met een link waarop u moet klikken om het bestaan van uw e-mailadres te bevestigen. Doet u dit niet dan kunt u niet inloggen op de website.
 • Kies een wachtword (verplicht)
  Bij wachtwoord vult een wachtwoord in waarmee alleen u zichzelf kunt autoriseren tot onze website. Een wachtwoord is een geheime (meestal korte) reeks cijfers, getallen en leestekens. Hoe meer variatie (en dus ingewikkelder) hoe beter zodat niemand anders uw wachtwoord kan raden en uw gegevens kan misbruiken. Een goed wachtwoord bestaat uit een combinatie van kleine letters, hoofdletters, cijfers en leestekens. Een indicator geeft aan of u een sterk (en dus goed) wachtwoord heeft bedacht.
 • Bevestig het wachtwoord (verplicht)
  Hier vult u uw zojuist ingevulde wachtwoord nogmaals in zodat zowel u als onze websitesysteem zeker weten dat uw wachtwoord correct is ingevuld. Mocht dit niet zo zijn dan zal er een melding verschijnen dat de wachtwoorden niet overeenkomen.
Gebruikersnaam (verplicht)
E-mailadres (verplicht)
Kies een wachtwoord (verplicht)
Bevestig het wachtwoord (verplicht)

Profielgegevens

Profielgegevens vertellen iets over uzelf. De gegevens die u hier invult kunt via uw profielpagina met anderen delen.

 • U bepaalt wat anderen wel zien en wat ze niet zien.
 • Om te wijzigen wat anderen kunnen zien klikt u onder een invulvak achter de zin Dit veld kan worden bekeken door: xxxxxx op de knop Wijzigen (zie screenshots hier onder).
 • Vervolgens klikt u op het rondje van uw keuze van de privacyinstelling..
 • Klik op Sluiten om de keuzeselectie voor de privacy te sluiten.
Zichtbaarheidsinstelling profielgegevens
Klik op het rondje van de privacyinstelling van uw keuze
Klik op “Sluiten” om de selectie te sluiten

Hier onder vind u welke invulvelden u aantreft en wat u daar kunt of moet invullen:

 • Naam (verplicht)
  Hier vult u uw voor- en achternaam in. Deze informatie is verplicht en voor iedereen zichtbaar. De zichtbaarheid kan niet worden gewijzigd.
 • Geboortedatum
  Dit veld is optioneel en mag u ook leeg laten als u dit niet op onze website wilt registreren. Achter Dag kies de dagnummer van de maand waarop u bent geboren, achter Maand kiest u uw geboortemaand en achter Jaar kiest u uw geboortejaar.
 • Website
  Dit veld is optioneel en mag u leeg laten als u dit niet op onze website wilt registreren. U kunt hier de volledige link naar uw website invullen. Dus inclusief http:// of https://! Een voorbeeld is https://www.uwdomein.nl/link/naar/uw/pagina.htm.
Naam (verplicht)
Geboortedatum
Website
 • Biografie
  Hier kunt u iets over uzelf vertellen. Ook dit veld is optioneel. U kunt de knoppen bij dit veld gebruiken om de tekst in uw biografie wat opmaak te geven.
 • Akkoord met privacyverklaring en cookiebeleid (verplicht)
  Om technische redenen staat deze vraag op deze plek. Om u te kunnen registreren dient u zichzelf op de hoogte te hebben van onze privacyvoorwaarden en ons cookiebeleid. Plaats een vinkje in het vakje voor de zin “Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en het cookiebeleid” als u zichzelf op de hoogte heeft gebracht en akkoord gaat. Het antwoord op deze vraag zal niet zichtbaar zijn op uw publieke profiel, maar alleen voor u zelf en voor beheerders.
Biografie
Akkoord met privacyverklaring en cookiebeleid (verplicht)

Formulier voltooien

 • Als u alle formuliervelden ingevuld heeft klikt u op de knop Voltooi de aanmelding om uw account te registreren.
 • Als u de melding CONTROLEER DE INBOX OM HET ACCOUNT TE KUNNEN ACTIVEREN. ziet staan dat is het registreren gelukt en kunt u verder gaan naar het bevestigen van uw e-mailadres.
Controleer de inbox

Bevestigen e-mailadres

 • Ga naar uw e-mail inbox en zoek naar de mail met de titel [Vereniging Dorpsbelangen Hellum] Activeer je account. Mogelijk dat deze e-mail in uw spam-map of junk-map staat.
 • Klik op de link in de e-mail.
Activeringsmail
Klik op de link in de e-mail
 • U krijgt dan de pagina ACTIVEER HET ACCOUNT te zien.
 • Als er geen code automatisch in het invulvak onder Activeringssleutelstaat ingevuld kopieert u deze uit de e-mail.
 • Vervolgens klikt u op Activeren.
Activatiepagina
Biografie
Akkoord met privacyverklaring en cookiebeleid (verplicht)
 • Als het bevestigen van uw e-mailadres en dus het activeren van uw account gelukt is verschijnt een groene balk met de melding Het account is nu geactiveerd..
 • U kunt daarna op de link inloggen klikken om in te loggen op de website.
Account geactiveerd

Problemen?

Als u problemen ervaart met het aanmaken van uw account of het bevestigen van uw e-mailadres neemt u dan contact met ons op via 1 van de wegen die staat beschreven op onze Contactpagina.